لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برخی دوره های ما
تربیت بدنی

تماس با ما : 02188510025 – 02144033644                 مارا دنبال کنید

ALT تصویر

تربیت بدنی

  /  کارشناسی ارشد  /  تربیت بدنی

تربیت بدنی

0تومان

About this course

این رشته شامل گرایشهای زیر میباشد:

۱ـ تربیت بدنی و علوم ورزشی

۲ـ فیزیولوژی ورزشی

۳ـ بیومکانیک ورزشی

۴ـ رفتار حرکتی

۵ـ حرکات اصلاحی و آسیبشناسی

۶ـ مدیریت ورزشی

 

منابع گرایش تربیت بدنی و علوم ورزشی:

زبان عمومی و تخصصی: ۱۰۰ متن، English physical Education، فیزیولوژی و تغذیه ورزش: فیزیولوژی ورزشی (۱)، فیزیولوژی وزرشی (۵)، فیزیولوژی ورزشی، انرژی و تغذیه. آمار، سنجش و اندازهگیری در تربیت بدنی، سنجش و اندازهگیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی، اندازهگیری و ارزشیابی در تربیت بدنی. حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی: حرکتشناسی، بیومکانیک ورزشی، مقدمات بیومکانیک ورزشی. رشد و یادگیری حرکتی: رشد و تکامل حرکتی در طول عمر، رشد حرکتی، یادگیری حرکتی و اجرا، یادگیری حرکتی. حرکات اصلاحی و آسیبشناسی: آسیبشناسی ورزشی، حرکات اصلاحی. مدیریت سازمان و مسابقات ورزشی: مدیریت سازمانهای ورزشی و طرز اجرای مسابقات، مدیریت سازمانهای ورزشی.

تعداد سؤالات: آزمون با یک دفترچه که شامل ۱۵۰ سؤال و ۱۲۰ دقیقه زمان پاسخگویی است برگزار میشود.

ضرایب سراسری گرایش تربیت بدنی و علوم ورزشی: زبان عمومی و تخصصی ۳، فیزیولوژی و تغذیه ورزش ۲، آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۲، حرکتشناسی و بیومکانیک ورزشی ۲، رشد و یادگیری حرکتی ۲، حرکات اصلاح و آسیبشناسی ورزشی ۱، مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی ۱٫

گرایشهای رشته ی تربیت بدنی در دانشگاه آزاد:

۱ـ تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ بیومکانیک ورزشی

۲ـ تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ روانشناسی ورزشی

۳ـ جامعهشناسی ورزشی

۴ـ مدیریت ورزشی ـ مدیریت بازاریابی در ورزش

۵ـ مدیریت ورزش

۶ـ فیزیولوژی ورزشی

۷ـ رفتارحرکتی

۸ـ حرکات اصلاحی و آسیبشناسی ورزشی

ضرایب آزاد گرایش مدیریت ورزشی: زبان تخصصی ۳، آمار و سنجش و اندازهگیری ۲، اصول و مبانی تربیت بدنی ۲، فیزیولوژی ورزشی ۱، رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ۲، مدیریت و برنامهریزی در تربیت بدنی ۴، آناتومی و حرکتشناسی ۱، روانشناسی عمومی و رشد ۲٫

Reviews

Our course begins with the first step for generating great user experiences: understanding what people do, think, say, and feel. In this module, you’ll learn how to keep an open mind while learning.

0 Rated 0 out of 0 Ratings

5 stars 0

4 stars 0

3 stars 0

2 stars 0

1 stars 0

ثبت نام کاربر

شما اجازه عضویت ندارید

بازیابی رمز عبور