لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برخی دوره های ما
علوم تربیتی

تماس با ما : 02188510025 – 02144033644                 مارا دنبال کنید

ALT تصویر

علوم تربیتی

  /  کارشناسی ارشد  /  علوم تربیتی

علوم تربیتی

0تومان
a

About this course

این رشته شامل ۸ گرایش میباشد.

۱ـ برنامه ریزی آموزشی

۲ـ برنامهر یزی درسی

۳ـ تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

۴ـ مدیریت آموزشی

۵ـ آموزش بزرگسالان

۶ـ تحقیقات آموزشی

۷ـ تکنولوژی آموزشی

۸ـ  مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی.

منابع گرایش مدیریت آموزشی:
زبان عمومی و تخصصی: زبان تخصصی علوم تربیتی، udministration DR. Mansur kosha, (samt English for students of Educational) منابع تکمیلی زبان، فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. روشها و فنون تدریس: کلیات روشها و فنون تدریس، روشها، الگوهای جدید تدریس. آمار و روش تحقیق: احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تحلیل آماری و روانشناسی و علوم تربیتی، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی روش تحقیق در علوم رفتاری، روشهای آماری در علوم رفتاری، روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، نگاهی به فلسفه، آشنایی با فلسفه. مدیریت آموزشی: مقدمات مدیریت آموزشی، مبانی و اصول مدیریت آموزشی، مدیریت عمومی، رهبری و مدیریت آموزشی. مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی: برنامهریزی درسی مدارس، دیدگاههای نو در برنامهریزی آموزشی، مقدمهای بر برنامهریزی آموزشی و درسی، مبانی برنامه ریزی آموزشی، فرآیند برنامه ریزی آموزشی، اصول برنامه ریزی درسی. نظارت و راهنمایی: نظارت و راهنمایی تعلیماتی ـ نظارت در مدیریت.

تعداد سؤالات در این گرایش: زبان عمومی و تخصصی ۳۰، روشها و فنون تدریس ۲۰، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ۲۰، مدیریت آموزشی ۲۰، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۲۰، آمار و روشهای تحقیق ۲۰، نظارت و راهنمایی ۲۰٫

ضرایب سراسری این گرایش: زبان عمومی و تخصصی ۲، روشها و فنون تدریس ۲، آمار و روشهای تحقیق ۲، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ۲، مدیریت آموزشی ۳، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۲، نظارت و راهنمایی ۲٫

گرایشهای علوم تربیتی در دانشگاه آزاد: ۱ـ علوم تربیتی ـ برنامه ریزی آموزشی. ۲ـ تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ـ تعلیم و تربیت اسلامی. ۳ـ علوم تربیتی ـ تکنولوژی آموزشی. ۴ـ علوم تربیتی ـ برنامه ریزی درسی. ۵ـ تحقیقات آموزشی. ۶ـ مدیریت آموزشی.

ضرایب آزاد گرایش مدیریت آموزشی: زبان تخصصی ۲، روانشناسی تربیتی ۱، روشها و فنون تدریس ۲، آمار و روشهای تحقیق ۲، مدیریت آموزشی ۳، مقدمات برنامه ریزی درسی و آموزشی ۲، تکنولوژی ۱٫

Reviews

Our course begins with the first step for generating great user experiences: understanding what people do, think, say, and feel. In this module, you’ll learn how to keep an open mind while learning.

0 Rated 0 out of 0 Ratings

5 stars 0

4 stars 0

3 stars 0

2 stars 0

1 stars 0

ثبت نام کاربر

شما اجازه عضویت ندارید

بازیابی رمز عبور