لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برخی دوره های ما
علوم اجتماعی

تماس با ما : 02188510025 – 02144033644                 مارا دنبال کنید

ALT تصویر

علوم اجتماعی

  /  کارشناسی ارشد  /  علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

0تومان
a

About this course

این رشته شامل گرایشهای زیر میباشد:

۱ـ مردم شناسی

۲ـ جمعیت شناسی

۳ـ جامعه شناسی

۴ـ توسعه روستایی

۵ـ برنامه ریزی رفاه اجتماعی

۶ـ جامعه شناسی انقلاب اسلامی

۷ـ مطالعات فرهنگی

۸ـ مطالعات جوانان

۹ـ برنامه ریزی توسعه منطقهای

۱۰ـ برنامه ریزی گردشگری

۱۱ـ دانش اجتماعی مسلمین

۱۲ـ فلسفه اسلامی

منابع گرایش علوم اجتماعی ـ جامعه شناسی:

زبان عمومی و تخصصی: کتاب تافل و ۵۰۴ لغت، کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی. روش تحقیق: پیمایش در تحقیقات اجتماعی، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، طراحی پژوهشهای اجتماعی، روش تحقیق کیفی، کند و کاوها و پنداشتهها. نظریههای جامعهشناسی: زندگی و اندیشهی بزرگان جامعهشناسی، نظریههای جامعهشناسی در دوران معاصر. مفاهیم حوزههای مختلف جامعهشناسی: جزوه جامعهشناسی شهری، کتاب آسیبشناسی اجتماعی، جزوه جامعهشناسی صنعتی، جامعهشناسی ارتباطات، جامعهشناسی ارتباطات، جامعهشناسی خانواده،  جامعهشناسی پزشکی، جامعهشناسی روستایی، جامعهشناسی توسعه و توسعه نیافتگی، جزوه روانشناسی اجتماعی انقلاب و بسیج سیاسی، تئوریهای انقلاب استاننورد کوهن، جامعهشناسسی سازمانها، جامعهشناسی کار و شغل، آموزش و پرورش جامعهشناسی سیاسی، جامعهشناسی ادبیات گلدمن، جامعهشناسی دینی، تغییرات اجتماعی.

تعداد سؤالات:

 با ارائه دفترچه که شامل ۱۵ ماده درسی است دفترچه با ۳۰۵ سؤال و ۱۱۰ دقیقه زمان ارائه میشود.

 

ضرایب سراسری گرایش علوم اجتماعی ـ جامعه شناسی: زبان عمومی و تخصصی ۲، روش تحقیق ۲، نظریه های جامعه شناسی ۲، مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی ۳، مجموعه علوم اجتماعی در دانشگاه آزاد دارای گرایشهای زیر است:

۱ـ علوم اجتماعی ـ مردم شناسی

۲ـ علوم اجتماعی ـ جامعه شناسی

۳ـ علوم اجتماعی ـ جمعیت شناسی

ضرایب آزاد گرایش جامعه شناسی: زبان تخصصی ۲، روش تحقیق ۲، نظریه های جامعه شناسی ۲، مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی ۳٫

Reviews

Our course begins with the first step for generating great user experiences: understanding what people do, think, say, and feel. In this module, you’ll learn how to keep an open mind while learning.

0 Rated 0 out of 0 Ratings

5 stars 0

4 stars 0

3 stars 0

2 stars 0

1 stars 0

ثبت نام کاربر

شما اجازه عضویت ندارید

بازیابی رمز عبور